Zwyczajne Walne Zgromadzenie 2021

W dniu 21 czerwca 2021 roku w siedzibie naszej organizacji odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie.

Poza realizacją rutynowych czynności wymaganych przez statut, Walne zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie nadania tytułów

Honorowego Członka TowarzystwaPrzytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie

Paniom

Irenie Salacie i Krystynie Zagajewskiej.

Zgromadzenie jednogłośnie uznało, że Ich praca na rzecz Towarzystwa, znacząco wykraczała ponad statutowe obowiązki członka stowarzyszenia. Gratulujemy serdecznie obu Paniom nadanych tytułów i dumni jesteśmy, że w naszych szeregach znalazły się tak wyjątkowe osoby.