Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie uprzejmie zawiadamia, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w dniu 27 kwietnia 2024 roku (sobota) o godz. 09.00 w Warszawie, w siedzibie Towarzystwa przy ul. Solec 36 a.

Porządek obrad w załączniku:
Zawiadomienie