110 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA

walne1W sobotę 28 marca 2015 roku odbyło się  kolejne, jak co roku  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa.  Tylko czas II wojny światowej i wprowadzony stan wojenny zakłóciły coroczny cykl naszych spotkań. Warto wspomnieć, że Pierwsze we własnej siedzibie na ul. Solec 36 posiedzenie członków Towarzystwa Przytułku, odbyło się  18 / 31 października  1903 roku.  Protokół z tych obrad jest sporządzony  w języku rosyjskim, a charakterystyczne dwie daty wynikają z obowiązujących równolegle kalendarzy wg porządku juliańskiego (+13 dni) i gregoriańskiego.  Było to niewątpliwie ważne wydarzenie towarzyskie ponieważ, informacja opisana przez samego Bolesława Prusa, ukazała się w prasie.  Z umieszczonego w Kurierze Warszawskim z 01 listopada 1903 roku artykułu dowiadujemy się między innymi, że:

walne2

Według kontynuowanej od pierwszego Zgromadzenia numeracji było to już 110 z kolei  spotkanie przyjaciół Przytułku. Ale czy na pewno. Ostatnie, szczegółowe badania ksiąg z protokołami wykazało, że w 1926 roku protokolant  błędnie odczytał wykaligrafowaną liczbę „27”  jako liczbę „24” i tak od tej pory numeracja protokołów jest cofnięta o „3”.   Czy zatem możemy napisać, że oficjalnie odbyliśmy właśnie 113 Walne Zgromadzenie Członków. Pewnie tak, numeracja jednak nie jest taka ważna. Istotny jest fakt, że nieprzerwanie od ponad 130 lat pełnimy swoją misję.

walne7 walne3 walne4 walne5 walne6