SPOTKANIE INFORMACYJNE

CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA z siedzibą przy ul.Solec 36a zorganizowało 25 kwietnia spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie ASOS. Koordynator projektu P. Mariola zapoznała wszystkich zgromadzonych z ofertą zajęć, usług, imprez, które proponuje Centrum. Seniorzy zostali poinformowani o planowanych inicjatywach i możliwości skorzystania z wybranych form spędzania wolnego czasu. Omówiono warunki uczestnictwa w projekcie, regulamin, rozdano formularze zgłoszeniowe. Chętni mogli przystąpić do projektu w czasie trwania spotkania. Osoby, które potrzebują więcej czasu na zapoznanie się z ofertą, mogą dopisać się w późniejszym czasie. Wszyscy zgromadzeni otrzymali harmonogramy prowadzonych zajęć, a po części merytorycznej beneficjenci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.