PL_1008_01_04 projekty, plany architektoniczne i dokumenty techniczne budynku Przytułku z lat 1895, 1903