CZYM JEST DLA NAS OKRES PANDEMII

Akuratnie mija 15 tydzień działań prewencyjnych związanych z podwyższonym ryzykiem zakażeń
i  związaną z nim koniecznością izolacji mieszkańców Przytułku. Dla naszych podopiecznych nie był to łatwy czas. 
My – pracownicy i opiekunowie, również doświadczyliśmy tej niedogodności, ale w nieco inny sposób.
W przeciwieństwie do naszych podopiecznych, ekipa Przytułku miała swobodę bezpiecznego przemieszczania się,
i możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami najbliższymi. To daje siłę i potencjał do zdystansowania się od trudów specyficznych warunków i innej niż normalnie doświadczanej intensywności zdarzeń. Wymuszony okolicznościami, sztuczny dystans fizyczny, wyzwolił w nas nieoczekiwanie, niezwykłą solidarność społeczną. Nastąpił nowy rodzaj „normalności” – rzeczywistość manifestująca się indywidualną gotowością i aktywnością połączoną z wysokim poziomem wzajemnego zaufania.
Wygląda na to, że wszystkim ten rodzaj mobilizacji społecznej niezwykle się podoba. Z pozytywnej przemiany wyłoniły się postawy obywatelskie owocujące ofiarnością i zespołową współpracą.

Oto lista naszych dobrodziei i opiekunów, dobrych serc, które mimo oczywistych ograniczeń,  postanowiły w tym trudnym dla wszystkich czasie, wesprzeć Przytułek.

 1. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. NN Investment Partners z siedzibą w Warszawie,
 2. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 3. firma RBD REKLAMA Sp. z o. o.  Robert Biechoński 
 4. firma Procter and Gamble Polska
 5. Fundacji Biedronki
 6. firma GLOVEX Sp. z o.o. 
 7. firma L’Oreal
 8. firma Pernord Ricard,
 9. firma IPSON, oraz
 10. członkowie akcji „#Drukarze dla szpitali”
 11. członkowie akcji społecznej „Lwie serce”
 12. społeczność Szkoły Podstawowej nr 318
 13. członkowie akcji Warszawa szyje maski dla medyków w ramach działań „polskie krawcowe uszyją maseczki ochronne dla służby zdrowia

WSZYSTKIM, JESZCZE RAZ SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.