Siedziba

O wsparcie budowy Przytułku św. Franciszka Salezego zabiegano drukując w warszawskiej prasie  artykuły informacyjne. Do dziś zachował się publikowany 01.02.1896 w „Kurierze Warszawskim” tekst Edwarda Lubowskiego pt. „Pomocy”. Wiosną 1896 rozpoczęto prace ziemne a już 03.07. 1896 podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny pod fundamentami Domu. W rok po podjęciu decyzji o budowie, 20.10.1896 na kolejnym posiedzeniu Rady Opiekunów rozpatrywano przedstawiony przez inżyniera Kazimierza Sommera projekt kanalizacji budynku i ustalono szczegóły wystroju wnętrz takie jak: posadzka, schody, windy z kuchni, oświetlenie gazowe.
Wszystkie ważne szczegóły związane z budową Domu, opisuje Bolesław Prus. W Kurierze Codziennym z 13.12.1896 w artykule pt. „Przytułek św. Franciszka Salezego dla niezdolnych do pracy” ze szczegółami przedstawia historię powstania Przytułku i z pietyzmem wymienia wszystkie osoby zaangażowane w prace i w finansowanie robót.

Obydwa artykuły dostępne są w zakładce „GALERIA – XIX. wieczna prasa”