REMONT ŁAZIENKI

Pośród wielu wykonywanych prac remontowych w budynku Przytułku na uwagę zasługuje  współfinansowany przez m. st. Warszawę, remont pomieszczenia sanitarnego pełniącego funkcję ogólnodostępnej toalety na parterze. Realizacja polega na przystosowaniu pomieszczenia higieniczno-sanitarnego dla osób niepełnosprawnych w celu sprawowania właściwej opieki, likwidacji barier użytkowych i architektonicznych dla mieszkańców i pracowników budynku.  W wyniku remontu pomieszczenia odtworzy jego pierwotny stan techniczny, nie zmieniając jego charakteru ani funkcji.

W okresie 120 lat nieprzerwanego działania, w Przytułku wielokrotnie przeprowadzano różnorakie remonty. Były one związane z pracami naprawczymi po działaniach wojennych (1-sza i 2-ga wojna światowa), jak również wynikały z konieczności napraw wyeksploatowanych elementów infrastruktury.

Obecna realizacja umożliwi likwidację dysfunkcjonalności toalety oraz nada pomieszczeniu pierwotny – historyczny charakter, ale dostosowany do dzisiejszych potrzeb. Istotne jest przy tym zachowanie jego zabytkowej urody.

W realizacji wspiera nas Firma LEHNEN, producent bezpiecznego i komfortowego sprzętu do tworzenia łazienek przyjaznych osobom starszym i niepełnosprawnym. Ofiarowany przez firmę najnowszy kompletny program produktów ze stali nierdzewnej Lehnen Concept, jest profesjonalnym i estetycznym rozwiązaniem skierowanym przede wszystkim do obiektów użyteczności publicznej. Przetestowana przez producenta wytrzymałość na obciążenia, daje nam pożądaną w naszym wypadku  gwarancję trwałości oraz bezpieczeństwa. W imieniu przyszłych użytkowników SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.