WSPÓŁPRACA Z WOLONTARIUSZAMI

W związku z dotychczasowymi i nowo podejmowanymi przez Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie obszarami aktywności jesteśmy zainteresowani rozwijaniem i wspieraniem różnych form współpracy z Państwem na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej, w tym samoorganizacji i samopomocy sąsiedzkiej oraz wolontariatu.

Szczególnym obszarem naszych zainteresowań są działania, których celem jest w pierwszej kolejności integracja osób starszych cieszących się relatywnie dobrym stanem zdrowia w zakresie edukacji, aktywności fizycznych lub innych. Chcemy, by proponowane przez nas działania wiązały się z poczuciem bezpieczeństwa wszystkich, którym staramy się pomóc.

Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju inicjatywy umożliwiające poszerzenie naszej obecnej oferty dla spotkań w Przytułkowej Oficynie oraz inicjowanie nowych działań, których pomysłodawcą i współorganizatorem lub tylko uczestnikiem możesz być również Ty!

Jeśli chcesz między innymi:
– organizować lub pomagać w organizacji imprez cyklicznych i plenerowych w ramach bieżącej działalności Towarzystwa;
– kreować nowe interesujące formy spędzania przez seniorów czasu wolnego;
– inicjować i promować działania na rzecz samoorganizacji i samopomocy;
– organizować warsztaty i inne zajęcia lub pomagać w ich organizacji;
– wspomagać Towarzystwo w codziennej realizacji jego misji i celów statutowych z wykorzystaniem swoich umiejętności, pomysłów i wiedzy

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Rodzaj Twojej aktywności ustalany będzie indywidualnie, w zależności od możliwości, chęci pomocy oraz naszych aktualnych potrzeb.

Zapraszamy wszystkie chętne, pełnoletnie osoby, cechujące się empatią, odpowiedzialnością, uczciwością i przyjaznym nastawieniem, do współpracy.

Zapewniamy różne formy działalności wolontariackiej, uzyskanie stosownych zaświadczeń i rekomendacji, możliwość udziału w organizowanych przez Towarzystwo wydarzeniach, rozwój zainteresowań i umiejętności oraz moc satysfakcji.

Jesteśmy otwarci na Twoje propozycje! Razem możemy stworzyć skuteczne remedium na samotność!

Jeśli jesteś zainteresowany/a spędzeniem z nami wolnego czasu, skontaktuj się z koordynatorem: m.kruglak@dpsswsalezego.pl