180 ROCZNICA URODZIN ZAPOMNIANEGO FILANTROPA

Zaproszenie
Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie oraz Fundacja im. Jana Blocha
mają zaszczyt zaprosić
w dniu 24 czerwca 2016 roku o godz. 18:00
do siedziby Towarzystwa przy ul. Solec 36A
na spotkanie
w 180. rocznicę urodzin zapomnianego filantropa
i
120. rocznicę wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Przytułku

Jan Bloch był pierwszym polskim kandydatem do pokojowej nagrody Nobla za dzieło „Przyszła wojna pod względem technicznym, ekonomicznym i politycznym”, bankierem, inwestorem kolei 180rocznica_janblochKrólestwa Polskiego i Rosji, przemysłowcem i filantropem zasłużonym dla Warszawy. Jego wsparcie umożliwiło powstanie Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego, którym przez wiele lat kierowała córka Jana – Aleksandra Weyssenhoff.

Wynikami swoich badań podzielą się z Państwem:

prof. dr hab. Marek Kornat, który będzie mówić o międzynarodowym znaczeniu idei Blocha,

prof. dr hab. Grzegorz Bąbiak opowie o „Blochu i Jego Warszawie”

dr Andrzej Żor, przedstawi najciekawsze fragmenty biografii Blocha oraz poprowadzi spotkanie.

Do udziału zaprosiliśmy także innych znanych varsavianistów i znawców historii.

Po raz pierwszy mamy okazję spotkać się, posłuchać i podyskutować o znaczeniu dla Warszawy działań donatora Jana Blocha na tle historii XIX warszawskiej filantropii w miejscu stworzonym przez jej przedstawicieli.

Serdecznie zapraszamy